De Melchiorhoeve

Een boerderij met een rijk verleden

Dit verhaal is deels ontleend uit het 12e jaarboek van de werkgroep Oud-Twisk (2008). De originele tekst is geschreven door de heer N. Boelis uit Twisk. De werkgroep Oud-Twisk verzamelt historische informatie over Twisk. Meer hierover is terug te vinden op de website van Twisca.


De “Melchiorhoeve” werd gebouwd in opdracht van de familie Melchior in 1897 door de plaatselijke aannemer Cornelis Bennemeer. De boerderij hiervoor stond op de noordoost hoek van het erf en moet van ongeveer de 17e eeuw geweest zijn. Een aantal balken uit de oude boerderij zijn weer gebruikt in het huidige vierkant.


De eerst steen werd gelegd door P. en G. Visser oud 5 en 8 jaar op 20 Juli 1897.

Toen Adolf Cornelis Melchior geboren 11 september 1838 te Winkel, op een gegeven moment tegen zijn ouders vertelde dat hij boer wilde worden werd hem dat niet in dank afgenomen.

Zijn vader was, zoals dat heette, genees-, heel en vroedmeester te Winkel en er werd stilzwijgend van uit gegaan dat de zoons in het spoor van vader zouden volgen.

Hij werd voor straf opgesloten in zijn kamer en kreeg twee weken de tijd om na te denken. Maar zijn besluit stond vast en uit verveling ging hij zitten tekenen.

Foto van K48 uit de beeldbank van Stichting Twisca ©

Op 26 april 1866 trouwde Adolf Cornelis met Geertje Wit uit Twisk. Zij gingen wonen op een boerderij van de familie Wit in Twisk, het huidige dorpsweg 48. De ouders van Geertje Wit woonden er naast op dorpsweg 44. Adolf Cornelis en Geertje krijgen samen 5 kinderen. Adolf Cornelis overlijdt op 12 december 1925 te Twisk en wordt aldaar begraven. Geertje Wit overlijdt op 11 juni 1933 te Winkel.

Hun zoon Albert Hendrik Melchior trouwt op 29 april 1902 met Geertje de Jong . Zij gaan wonen op de boerderij dorpsweg 48 te Twisk. Zij krijgen samen een zoon, Adolf Cornelis (Dolf) op 11 september 1912. Geertje de Jong kwam op jonge leeftijd te overlijden (27 september 1915). Op 13 juni 1917 trouwt Albert Hendrik met Maartje van Tiel. Zij kregen samen twee dochters.

Daar Dolf de boerderij niet kon overnemen leek het erop dat er geen opvolging meer zou zijn voor de ‘Melchiorhoeve’.

Hendrik (Henk) Tuijtel woonde met zijn ouders in het kleine huisje naast de meelmolen van Medemblik. Zijn vader was daar molenaar. Henk studeerde aan de politieschool in Hilversum maar hielp ook af en toe zijn vader met het bezorgen van meel en veevoer. Zo kwam hij ook bij Albert Melchior in Twisk op het erf. Gezonde jongeman als hij was, legde hij contact met de oudste dochter en kreeg daar ‘verkering’ mee. Toen na verloop van tijd Henk zijn studie had afgerond werd er aan trouwen gedacht, maar dat betekende dat Geer, de oudste dochter, van de boerderij moest waar zij zeer aan gehecht was. Op een avond kwam het hoge woord er uit en zij ze tegen haar vader: “Vader, ik wil op de boerderij”. Vader Albert, nuchter als altijd, zei: “das goed en stopte zijn pijp nog en keer”.

Henk en Geer trouwde op 25 mei 1942 in Twisk en gingen op dorpsweg 48 wonen. Dolf kreeg een kamer op de boerderij en assisteerde Henk en Geer bij het werk op de boerderij. Hij is daar tot zijn overlijden op 12 november 1992 blijven wonen. Henk en Geer krijgen drie dochters.

Henk Tuijtel overlijdt op 18 maart 1982. Geer Tuijtel – Melchior gaat in 2006 in Twiskerland (bejaardenhuis) wonen en heeft dan 88 jaar op de boerderij ‘Melchiorhoeve’ gewoond en is daarbij dan na 140 jaar de laatste Melchior. Zij overlijdt op 1 augustus 2009 in Midwoud.

Geen van de drie dochters gaat op de Melchiorhoeve wonen. Het boerenbedrijf is inmiddels als geruime tijd niet meer actief. De bestemming van het perceel wordt omgezet van agrarisch naar wonen. De Melchiorhoeve wordt te koop gezet.

In 2016 worden Michael Deen en Gerda Veltman de nieuwe eigenaar van de Melchiorhoeve aan de Dorpsweg 48 in Twisk. Na een grondige renovatie van de boerderij wordt er nu gewoond en zijn er drie appartementen gerealiseerd voor vakantie verhuur.

K. Bennemeer heeft dit huis ontworpen en gemaakt voor Adolf Cornelis Melchior in ‘t jaar 1897 in de zomer, om het volgend jaar een flinke boerderij hierachter te plaatsen. Het gedaane werk is aan hem toevertrouwd zonder een ander nergens hem te hebben


Voor meer historische informatie over Twisk kunt u terecht op de website van Twisca.

© 2024 Melchiorhoeve .